Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Gdv-i-jakobsberg»
··· Danskalendern ···


GDV i Jakobsberg

GDV i Jakobsberg är Gammeldansens vänner i Jakobsberg som anordnade första dansen i Borgen 14 januari 1967.

Beskrivning

  • »GDV i Jakobsberg bildades den 26 november 1966 och firade 45 årsjubileum i januari 2012. Föreningen brukar ha 300-350 medlemmar och främjar intresset för dans genom att arrangera gammeldanskurser och danskvällar med blandad dans samt att medverka i kulturella och andra aktiviteter som gynnar dansen. Verksamheten bedrivs i NT-Gymnasiets matsal och består av tio till tolv lördagsdanser per år med hundratalet deltagare per kväll. Danserna pågår 19-23. På dessa danskvällar spelar erkänt duktiga tre- till femmannaorkestrar från mellansverige. Orkestrarna spelar blandad musik - gammalt och modernt. 2016 är entréavgiften 110 SEK inklusive kaffe, medlemsavgiften 75 SEK per år. Föreningens plusgirokonto är 218413-3.

    GDV arrangerar under vår- och höstterminer grund- och fortsättningskurser i gammeldans på måndagar. Dessa kostar 725 SEK (medlemmar 75:- rabatt). När kurserna, som pågår tio måndagskvällar, avslutats fortsätter träningsdans utan instruktion ytterligare några måndagar. Kurs- och gammeldanskvällar hålls i Aspnässkolans matsal. Entréavgiften är 60 SEK. Medtag eget fika.»

    På somrar brukar det vara logdans på tisdagskvällar i Ulvsättra loge i Kallhäll i samverkan med Ulvsättra Bygdegårdsförening.

    -- GDV-s Stig Lönn 2016-02-21

[Skrivet 1997-05-06, ändrat 2009-09-22, 2012-06-22, ändrat 2014-01-09, ändrat 2015-02-18, senast ändrat 2016-02-21 /Klaus Zeuge]

Evenemang

Kända evenemang framöver. Evenemang som är listade på kalendersidan har klickbara datum.

 D A T U M  
28/10Stockholm, Järvfälla gymnasium, GDV i Jakobsberg: Edwings spelar 19-23
18/11Stockholm, Järvfälla gymnasium, GDV i Jakobsberg: Löpsjötorparns spelar 19-23
20/11Stockholm, Jakobsbergs Aspnässkola, GDV i Jakobsberg: Bas, fiol & drag spelar på gammeldanskvällar på 19.30-22
27/11Stockholm, Jakobsbergs Aspnässkola, GDV i Jakobsberg: Sigtuna Spelmän spelar på gammeldanskvällar på 19.30-22
4/12Stockholm, Jakobsbergs Aspnässkola, GDV i Jakobsberg: Bro Låtgille spelar på gammeldanskvällar på 19.30-22
9/12Stockholm, Järvfälla gymnasium, GDV i Jakobsberg: Holens spelar 19-23
11/12Stockholm, Jakobsbergs Aspnässkola, GDV i Jakobsberg: BriGoT spelar på gammeldanskvällar på 19.30-22
18/12Stockholm, Jakobsbergs Aspnässkola, GDV i Jakobsberg: Kollijox spelar på gammeldanskvällar på 19.30-22
30/12Stockholm, Järvfälla gymnasium, GDV i Jakobsberg: Jonnys spelar 19-23

··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Gdv-i-jakobsberg» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2017.10.21 19.01:02