Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Tiodans»
··· Danskalendern ···


Tiodans

Tiodans står med här med endera tillfällen med dans eller kurs med tiodans, det vill säga de tio danser som det sedan minst början av 1900-talet har funnits tävlingar i. Mycket av arrangemangen runt dessa fem standarddanser plus fem latindanser bedrivs som tränings- och tävlingsverksamhet av olika tävlingsklubbar (min gamla i Stockholm var Quick and quick) men det finns några få mer socialt betonade föreningar, sammanslutningar eller bara vänkretser. Tiodans med sin teknik går ju verkligen på djupet i kropp och själ, är så kul och givande!

Hitta tiodans

Mycket av tiodans sker i olika klubbars regi och mynnar ut i tävlingar. Ren socialdans verkar, tyvärr, inte vara jättevanligt utanför klubbar men skicka gärna tips (till dansinfo@kz.kz). Social dans utanför de interna klubbaktiviteterna hittas hos USDK (Uppsala).

Social tiodans

Den enda öppna och social tillgängliga tiodansen som jag, Klaus, fortfarande 2017 känner till är Uppsala med USDK.

Tävlingsinriktad tiodans med träning

Några olika tävlingsklubbar, de flesta organiserade via Svenska danssportförbundet och därmed Riksidrottsförbundet, är

eller via SDO, Sveriges dansorganisation.

Ett sätt att hitta kan vara att leta efter »tio» (som i tiodans) hos Dans.se.

[Skrivet 2015-01-08, ändrat 2015-05-10, ändrat 2015-10-04, senast ändrat 2017-06-18 /Klaus Zeuge]

Evenemang

Kända evenemang framöver. Evenemang som är listade på kalendersidan har klickbara datum.

 D A T U M  
19/8Lund, Medborgarskolan, Tiodans, Kurs: Gratis prova på-lektioner för vuxna, 1: tiodans, ballroom dancing, nybörjare 14.30-15.30; 2: latin american style nybörjare 15.30-16.30; 3: cha cha cha international style, lätt fortsättning 16.30-17.30
31/8Uppsala, Tiodans, Kurs: Kursstarter, 1: tango avancerad repettion 18-19.30, 2 tillfällen; 2: vals/tango repetition 19.30-21, 2 tillfällen
12/9Uppsala, Bergaskolan, Studio Pivot, Tiodans, Kurs: Kursstart quickstep för nybörjare 20-21.30, 7 tillfällen
13/9Uppsala, Korskyrkans sporthall, Studio Pivot, Tiodans, Kurs: Kursstart foxtrot och vals för nybörjare 18.30-20, 7 tillfällen
14/9Uppsala, Korskyrkans sporthall, Studio Pivot, Tiodans, Kurs: Kursstarter, 1: vals fortsättning medel/avancerad 19-20, 7 tillfällen; 2: slowfox medel 20-21, 7 tillfällen

··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Tiodans» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2017.08.17 13.01:04