Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Al-rabíh»
··· Danskalendern ···


Al rabíh

Al rabíh är en orkester där orientalisk musik och magdans möter det andalusiska tonspråket, leder via arabisk tradition in i en mystisk, rytmisk värld. Instrumenteringen inkluderar oud, saz, ghumbosh, sång, kanon, slagverk, flöjter, keyboards, tabla, trumset, bas och saxofon.

[Skrivet 2000-02-29 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Al-rabíh» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.18 10.01:03