Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Basic-big-band»
··· Danskalendern ···


Basic big band

Basic big band är ett storband som av flera oberoende jitterbuggare påstås vara bra.

[Skrivet 1997-11-14, ändrat senast 2008-09-22 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Basic-big-band» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.20 19.01:03