Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Beat-boom-band»
··· Danskalendern ···


Beat boom band

Beat boom band är ett band från Stockholm med 1960-talets pop som ledstjärna.

[Skrivet 2011-09-22 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Beat-boom-band» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.21 21.01:02