Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Falu-spelmanslag»
··· Danskalendern ···


Falu spelmanslag

Falu spelmanslag är ett dansspelmanslag med tygndpunkt på polskor vars ungefär 100 spelmän kommer från Falun med omnejd.

I sin stora uppställning handlar det om ungefär 25 spelmän.

I sin lilla uppställning räknar jag till nio.

[Skrivet 971207 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Falu-spelmanslag» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.16 03.01:03