Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Himlaväsen»
··· Danskalendern ···


Himlaväsen

Himlaväsen från Göteborg sägs vara ett stort band, snarare än en storband, med en blandning av pop, rythm- och blåslåtar samt soulmättade instrumentalballader. En inspirationskälla är Blues brothers.

[Skrivet 971207 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Himlaväsen» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.16 16.01:03