Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Hot-house»
··· Danskalendern ···


Hot house

Hot house är ett band hemma i Lund under ledning av Maria Valentine som till vardags sjunger i Swing after work.

Mer information på 046-129003.

[Skrivet 1999-09-27 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Hot-house» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.23 20.01:03