Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Lucretia-her-orchestra»
··· Danskalendern ···


Lucretia & her orchestra

Lucretia & her orchestra är från Kuba och antas bli en ny Celia Cruz.

[Skrivet 1999-11-09 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Lucretia-her-orchestra» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.25 05.01:03