Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Mr-christer»
··· Danskalendern ···


Mr Christer

Mr Christer misstänker jag spelar svensk dansbandsmusik. Det är antagligen en eller två personer med synt som grundinstrument.

[Skrivet 1996-11-04, senast ändrat 2000-05-08 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Mr-christer» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.21 08.01:04