Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Stockholm-klezmer-quintet»
··· Danskalendern ···


Stockholm klezmer quintet

Stockholm klezmer quintet är en svensk klemzerorkester om fem personer.

[Skrivet 2003-04-09 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Stockholm-klezmer-quintet» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.28 13.01:04