Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »The-count-basie-orchestra»
··· Danskalendern ···


The Count Basie orchestra

The Count Basie orchestra är Count Basies orkester som har fortsatt spela efter Basies frånfälle. Rytmsektionen består 1997 av nytt folk, gammelman är trombonisten Bill Hughes, orkesterledare sedan kort tid trombonisten Grover Mitchell.

[Skrivet 970223 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »The-count-basie-orchestra» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.19 22.01:03