Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Rfod»
··· Danskalendern ···


RFoD

RFoD uttyds Riksföreningen för Folkmusik och Dans.

Beslutet att bilda Riksföreningen för Folkmusik och Dans, RFoD, fattades vid avslutningen av en fem dagar långt seminarium i Skinnskatteberg den 7 augusti 1981 av 50 talet unga utövare. Det ansågs att det behövdes en ny riksorganisation för folkmusik och dans, en som verkar för möjligheter att arbeta professionellt, betonar sambandet musik och dans, bejakar djup kunskap om tradition samtidigt som den bejakar experiment och sist men inte arbetar för erkännande av genren inom kulturpolitiken.

[Skrivet 1999-01-10, senast ändrat 2001-08-22 /Klaus Zeuge]


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Rfod» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.21 00.01:03