Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Comfort-hotel-eurostop»
··· Danskalendern ···


Comfort Hotel Eurostop

Comfort Hotel Eurostop ligger i Arlanda stad på Cederströmsslingan och har telefonnummer 08-59511100. Har någon varit där och vet hur dansgolvet är, eller om det ens finns ett sådant?

[Skrivet 971114 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Comfort-hotel-eurostop» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.20 19.01:02