Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Dalby-bygdegård»
··· Danskalendern ···


Dalby bygdegård

Dalby bygdegård ligger i Dalby cirka 15 kilometer sydväst om Uppsala.

[Skrivet 2000-04-26 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Dalby-bygdegård» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.27 19.01:01