Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Göteborgs-nation»
··· Danskalendern ···


Göteborgs nation

Göteborgs nation är en av de tretton nationerna i Uppsala. Den ligger på S:t Larsgatan mellan Uplands- och Smålands nationer.

[Skrivet 971114 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Göteborgs-nation» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.26 16.01:02