Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Johan-skytteskolan»
··· Danskalendern ···


Johan Skytteskolan

Johan Skytteskolan är en skola som förr hette Långbrodalskolan och ligger i Stockholm i Älvjö, närmare bestämt i Långbro på Västerängskolan 19 nära korsningen med Svartlösavägen.

Skolan har en två gymnastiksalar med trägolv. Dessa ligger ungefär i korsningen med Bivägen.

Du hittar hit endera genom att ta buss 141 till Västerängsv (Svartlösav) eller buss 144 till Spindelvägen.

[Skrivet 2001-01-17 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Johan-skytteskolan» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.27 20.01:02