Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Kista-hmebygdsgård»
··· Danskalendern ···


Kista hembygdsgård

Kista hembygdsgård på Väddö nära Stockholm ligger intill Senneby by, runt 3 km från Älmsta.

[Skrivet 2013-06-23 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Kista-hmebygdsgård» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.25 01.01:01