Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Pottåkern»
··· Danskalendern ···


Pottåkern

Pottåkern är en dansbana nära Funbo utanför Uppsala. Kör länsväg 282 från Uppsalas Gnestarondell cirka en mil mot Almunge förbi Gunsta och Funbo kyrka, sväng höger mot Lagga vid skylt Marielund-Lagga. Efter tre till fyra kilometer hittas en röd dansbana på vänster hand i skogsbrynet.

[Skrivet 2000-05-30, senast ändrat 2001-06-05 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Pottåkern» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.21 13.01:02