Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Snerike-nation»
··· Danskalendern ···


Södermanlands-Nerike nation

Södermanlands-Nerike nation kallas Snerike nation (uttalas ofta snärke) och är en av de tretton nationerna i Uppsala. En gång per termin brukar det vara HB-dans där två gästorkestrar spelar medans nationens orkester Hornboskapen står för ett spex. Vanligen spelar ena orkestern 20.30-21.30, spexet spelas 22-23 och andra orkestern avslutar 23.30-0.30.

Festsalen har ett medelstort golv. Eftersom nationshuset precis har renoverats (nyöppning till Lucia 1996) så får vi nog ställa stora förhoppningar till det nyinlagda golvet.

[Skrivet 961211 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Snerike-nation» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.27 21.28:26