Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Stenkyrka-folkets-hus»
··· Danskalendern ···


Stenkyrka Folkets hus

Stenkyrka Folkets hus är en bygdegård på Gotland i Stenkyrka, drygt 25 minuter norr om Visby dryga 25 km längst väg 149. I bygdegården ska finnas stort utrymme och bra dansgolv.

[Skrivet 2013-05-05 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Stenkyrka-folkets-hus» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.17 17.01:02