Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Sundbybergs-folkets-hus»
··· Danskalendern ···


Sundbybergs Folkets hus

Sundbybergs Folkets hus sägs ha halt golv med gott om dansplats. Ingen restaurant.

[Skrivet 971104 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Sundbybergs-folkets-hus» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.20 01.01:02