Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Västgöta-nation»
··· Danskalendern ···


Västgöta nation

Västgöta nation är en av de tretton nationerna i Uppsala.

Festsalen ligger i gatuplan och har vackert bemålade väggar. Det är ett långsmalt rum med ingång vid ena kortändan och en lite scen vid bortre kortändan.

[Skrivet 970425 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Västgöta-nation» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.22 11.01:02