Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Valby-medborgerhus»
··· Danskalendern ···


Valby medborgerhus

Valby medborgerhus är en lokal som ligger i Valby i Köpenhamn, 100 m från Valby station på Valgårdsvej 4, +45-3617 1394.

[Skrivet 2003-01-06 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Valby-medborgerhus» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2021.01.22 11.01:02